Kraamzorg

Kraamzorg

Vergoeding in de kraamzorg

De basisverzekering vergoedt kraamzorg. Hoeveel uren kraamzorg je krijgt, stelt de zorgverlener vast in overleg met uw verloskundige. Voor het bepalen van het aantal uren en dagen is het ‘Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg’ leidend. Ook wordt gekeken naar jouw gezinssamenstelling en de eventuele aanwezigheid van mantelzorg. Voor kraamzorg geldt een wettelijke eigen bijdrage.

Let op: De wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg bij je thuis is in 2016 verhoogd van € 4,15 naar € 4,20 per uur.
Als je in het ziekenhuis of geboortecentrum bevalt zonder dat hier een medische noodzaak voor is, moet je een wettelijke eigen bijdrage betalen.

Bereken nu hoeveel u kunt besparen. Dus vergelijk nu!