Medicijnen

Medicijnen

Medicijnen voorschrijven

Medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. De vergoedingen voor geneesmiddelen tellen mee voor het verplichte eigen risico.

Vergoeding niet-geregistreerde geneesmiddelen

Alles op een rijtje

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans geen medicijnen die niet staan geregistreerd. Alleen in bijzondere omstandigheden is vergoeding toch mogelijk:

-Voor uw ziekte is in Nederland geen behandeling meer mogelijk. Het niet-geregistreerde medicijn is de enige uitweg.
-Uw ziekte is zeldzaam en komt in Nederland maar bij 1 op de 150.000 inwoners voor.
-Er is geen ander gelijkwaardig medicijn voor u dat wel is geregistreerd.

Eigen bijdrage voor medicijnen

Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor een medicijn

Dit heeft de volgende reden.Medicijnen worden in groepen ingedeeld op grond van hun werking, en kunnen verschillende werkzame stoffen bevatten. De prijzen kunnen dan ook van elkaar verschillen. Per groep medicijnen geldt een maximale vergoeding uit de basisverzekering. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan moet u bijbetalen. Hiervoor kunt u een aanvullende verzekering afsluiten bij uw zorgverzekeraar.

Voor de medicijnen Concerta en Strattera (veel gebruikt bij de behandeling van ADHD) betaalt u een eigen bijdrage. De reden hiervoor is dat deze 2 medicijnen in het GVS in dezelfde medicijngroep zitten als het goedkopere middel methylfenidaat (Ritalin). Er zijn geen belangrijke verschillen tussen Concerta, Strattera en Ritalin. Omdat Ritalin goedkoper is, krijgt u dit geneesmiddel wel helemaal vergoed.

Bereken nu hoeveel u kunt besparen. Dus vergelijk nu!